Medlemsinfo

🙂 Bøanedsetra Hyttelag vart skipa 30.12.2010 av hytte/tomteeigarar i Bøanedsetra Hyttefelt. 

Navn & adresse: Bøanedsetra Hyttelag, Postboks 202, 6783 Stryn

Org.nr:
996 776 514
Bankkontonr: 6566.05.46493
 
Styret valg på årsmøte 18.04.2022 består av:
                 

Styreleiar/kasserer:              Anette Kvalsvik, anette.kvalsvik@olympic.no

Nestleiar                                   Ottar Arne Frøystad, ottar@remoy-management.no

Styremedlem:                       Ola Flo, olaflo@online.no

Styremedlem:                       Rune Hugo Paulsen, rhp@proffma.no

Styremedlem:                       Margareth Leinebø, margareth.leinebo@sbm.no       


Valnemnd:                           Trygve Sundgot, trygve.sundgot@no.abb.com

                                              Arne Heltne, arne.Heltne@ulmatec.no                                 

   

Webansvarleg:                       Hallgeir Frøystadvåg    hallgeir@boanedsetra-hyttelag.com

 

Bøanedsetra Hyttelag sitt formål

Laget sitt formål er å adminstrere, samt sikre medlemmane sine felles interesser i området sine fellesareal og fellesanlegg i samsvar med laget sine vedtekter, samt fremje samhold og godt naboskap alle hytteeigarar i mellom.

 

Info og referat pr. epost

VIKTIG! 
Styret sender årsmøtereferat og ev. anna informasjon pr epost så det er viktig å sende skriftleg melding om alle endringar til kasserar for ajourføring snarast mogleg. 
 
🙂følg oss på facebook for informasjon; søk opp Bøanedsetra Hyttelag

Husk å informere ved salg av hytte/tomt

 
Dersom tomta/hytta vert solgt må også skriftleg melding med salgsdato og kontaktinformasjon for ny eigar sendast snarast mogleg etter salg til kasserar og til grunneigarane Bøanedsetra Hyttegrend AS v. Halvard Bøe og Klemet Bøe - epost; halvard.boe@enivest.net; klem-b@online.no
 

Tilgang til bommen

For registering av mobilnr. for opning av bommen, ta kontakt med:

grunneigarane Bøanedsetra Hyttegrend AS v. Halvard Bøe og Klemet Bøe 

- epost; halvard.boe@enivest.net; klem-b@online.no

Kommentarer

10.02.2011 19:09

Arve Nesje

Det er kome ca 55 cm nysnø sidan søndag, på 407 moh (hytte 46). Det er masse snø på mange hyttetak.